Fotoalbum

Här är vår Adokka!
Adokka kom till oss våren 2005.Föräldrar: Nordanlidens Odezze och Fjällfarmens Jarro