Lappkåtakläppens Tsanga kommer vi att behålla själva. En kraftig och vältecknad tik